Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Mapa serwisu

Starostwo Powiatowe


|--- Dane teleadresowe

|--- Numery rachunków bankowych

|--- Organizacja Starostwa

      |--- Regulamin Organizacyjny

            |--- (Archiwalne) Uchwała nr 580/2018 Zarządu Powiatu Drawskiego z 21 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim

            |--- Regulamin Organizacyjny (archiwalny)

                  |--- Regulamin Organizacyjny

                  |--- Schemat Organizacyjny

      |--- Kierownictwo Starostwa

      |--- Wydziały, samodzielne stanowiska, wykaz telefonów

      |--- Zarządzenia

            |--- 2022

            |--- 2021

            |--- 2020

            |--- 2019

            |--- 2018

            |--- 2017

            |--- 2016

            |--- 2015

            |--- 2014

      |--- Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w Starostwie

|--- System Zarządzania Jakością

|--- Kontrola zarządcza

|--- Kontrole wewnętrzne

|--- Mienie publiczne

Ogłoszenia i komunikaty


|--- Ogłoszenia

      |--- ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT z dnia 11.05.2020 r. na kupno ok. 17,30 m3 drewna (w tym 0,61 m3 drewna twardego z rodzaju jesion i buk oraz 16,69 m3 drewna miękkiego z rodzaju klon) z samowyrobem i uprzątnięciem terenu po przeprowadzonej wycince

      |--- Zaproszenie do składania ofert z dnia 23.05.2019 r. na kupno ok. 17,20 m3 drewna twardego z rodzaju jesion z samowyrobem i uprzątnięciem terenu po przeprowadzonym usunięciu wywrotów 3 sztuk drzew, z których można pozyskać ww. drewno

      |--- ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT z dnia 03.04.2019 r. na kupno ok. 8,33 m3 drewna (w tym 7,46 m3 drewna twardego z rodzaju jesion i dąb oraz 0,87 m3 drewna z rodzaju brzoza i lipa) z samowyrobem i uprzątnięciem terenu po przeprowadzonej wycince

      |--- ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT z dnia 19.10.2018 r. na kupno ok. 10,85 m3 drewna (w tym ok. 6,55 m3 drewna z gatunku jesion i ok. 4,30 m3 drewna z gatunku brzoza) z samowyrobem i uprzątnięciem terenu po przeprowadzonej wycince

      |--- zapytanie ofertowe na kupno drewna - Stawno

      |--- Nabór - Stypendia sportowe w roku 2017

      |--- Podstawowa kwota dotacji

            |---

      |--- Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze powiatu drawskiego

            |--- 2017

            |--- 2016

                  |--- I Nabór

      |--- Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych

      |--- Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

|--- Komunikacja w języku migowym

|--- Komunikaty

      |--- Obwieszczenie - zmiana decyzji Nr 6740.1. 90.2013 z dnia 22.04.2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dotyczącej budowy nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska (etap I) w Drawsku Pomorskim.

      |--- Konsultacje społeczne w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla projektów Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Drawskiego

|--- Nabór

      |--- Konkursy na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu

      |--- Archiwum

            |--- Regulamin naboru na wolne stanowiska urzednicze w Starostwie Powiatowym

      |--- Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

      |--- Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze

|--- Zasłużony dla Powiatu Drawskiego

|--- Zezwolenie na sprowadzenie zwłok/szczątków z zagranicy

      |--- WNIOSEK o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok/ szczątków ludzkich (urna z prochami)* z obcego państwa

Zamówienia Publiczne, Przetargi


|--- Zamówienia publiczne

|--- Przetargi

|--- Zapytania ofertowe

|--- Przetargi - archiwum

|--- Plan zamówień

      |--- Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok

Rejestr umów


|--- Rejestr Umów

Oświadczenia majątkowe


|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- Wzory oświadczeń majątkowych

      |--- Oświadczenia majątkowe 2020

            |--- Członkowie Zarządu Powiatu

            |--- Kierownictwo Starostwa Powiatowego

            |--- Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu

            |--- Pracownicy starostwa i jednostek organizacyjnych

            |--- Radni Rady Powiatu

      |--- Oświadczenia majątkowe 2019

            |--- Członkowie Zarządu Powiatu Drawskiego

            |--- Kierownictwo Starostwa Powiatowego

            |--- Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu

            |--- Pracownicy Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu

            |--- Radni Rady Powiatu

      |--- Oświadczenia majątkowe 2018

            |--- Radni Rady Powiatu

            |--- Członkowie Zarządu Powiatu Drawskiego

            |--- Kierownictwo Starostwa Powiatowego

            |--- Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu

            |--- Pracownicy Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu

      |--- Oświadczenia majątkowe nowej kadencji- w związku z wyborem

            |--- Radni Rady Powiatu

            |--- Zarząd Powiatu Drawskiego

      |--- Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji - 2018 rok

            |--- Radni Rady Powiatu

            |--- Członkowie Zarządu Powiatu Drawskiego

      |--- Oświadczenia majątkowe 2017

            |--- Radni Rady Powiatu

            |--- Członkowie Zarządu Powiatu

            |--- Kierownictwo Starostwa

            |--- Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu

            |--- Pracownicy starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu

      |--- Oświadczenia majatkowe 2016

            |--- Radni Rady Powiatu

            |--- Członkowie Zarządu Powiatu

            |--- Kierownictwo Starostwa

            |--- Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Powiatu

            |--- Pracownicy Starostwa i Jednostek Organizacyjnych Powiatu

      |--- Oświadczenia majatkowe 2015

            |--- Radni Rady Powiatu

            |--- Członkowie Zarzadu Powiatu Drawskiego

            |--- Kierownictwo Starostwa

            |--- Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Powiatu

            |--- Pracownicy Starostwa i Jednostek Organizacyjnych

      |--- Oswiadczenia majątkowe nowej kadencji- w związku z wyborem lub powołaniem

      |--- Oświadczenia majątkowe Radnych w związku z wyborem w kadencji 2014-2018

            |--- Oświadczenia majątkowe Radnych na początek kadencji

      |--- Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014 rok

            |--- Członkowie Zarządu Powiatu Drawskiego

            |--- Radni

      |--- Oświadczenia majątkowe 2014

            |--- Kierownictwo Starostwa

            |--- Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Powiatu

            |--- Pracownicy Starostwa i Jednostek Organizacyjnych

            |--- Członkowie Zarządu Powiatu

            |--- Radni Rady Powiatu

      |--- Oświadczenia majątkowe 2013

            |--- Członkowie Zarządu Powiatu Drawskiego

            |--- Kierownictwo Starostwa

            |--- Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu

            |--- Pracownicy Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu wydający decyzje w imieniu Starosty

      |--- Oświadczenia majątkowe 2012

            |--- Członkowie Zarządu Powiatu Drawskiego

            |--- Kierownictwo Starostwa

            |--- Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu

            |--- Pracownicy Starostwa i jednostek organizacyjnych wydający decyzje w imieniu Starosty

|--- Oświadczenia o zatrudnieniu i o prowadzeniu dział. gosp.

|--- Oświadczenia majątkowe Radnych na koniec kadencji

Powiat Drawski


|--- Rada Powiatu Drawskiego

      |--- Kluby Radnych w kadencji 2018-2023

      |--- Interpelacje i zapytania radnych w kadencji 2018-2023

            |--- XLIV sesja Rady Powiatu Drawskiego 25 marca 2022 r.

            |--- XLII sesja Rady Powiatu Drawskiego 17 grudnia 2021 r.

            |--- XLI sesja Rady Powiatu Drawskiego 26 listopada 2021 r.

            |--- XXXIV sesja Rady Powiatu Drawskiego 23 kwietnia 2021 r.

            |--- XXXIII sesja Rady Powiatu Drawskiego 26 marca 2021 r.

            |--- XXXII sesja Rady Powiatu Drawskiego 12 luty 2021 r.

            |--- XXVIII sesja Rady Powiatu Drawskiego 27 listopada 2020 r.

            |--- XXIV sesja Rady Powiatu Drawskiego 11 września 2020 r.

            |--- XXII sesja Rady Powiatu Drawskiego 19 czerwca 2020 r.

            |--- XIX sesja Rady Powiatu Drawskiego 07 lutego 2020 r.

            |--- XVII sesja Rady Powiatu Drawskiego 29 listopada 2019 r.

            |--- XV sesja Rady Powiatu Drawskiego 18 października 2019 r.

            |--- XIV sesja Rady Powiatu Drawskiego 13 września 2019 r.

            |--- XI sesja Rady Powiatu Drawskiego 19 czerwca 2019 r.

            |--- IX sesja Rady Powiatu Drawskiego 17 maja 2019 r.

            |--- VIII sesja Rady Powiatu Drawskiego 26 kwiecień 2019 r.

            |--- VII sesja Rady Powiatu Drawskiego 22 marzec 2019 r.

            |--- VI sesja Rady Powiatu Drawskiego 22 luty 2019 r.

            |--- IV sesja Rady Powiatu Drawskiego 16 stycznia 2019 r.

            |--- III sesja Rady Powiatu Drawskiego 18 grudnia 2018 r.

            |--- II sesja Rady Powiatu Drawskiego 05 grudnia 2018 r.

      |--- Wyniki głosowania imiennego Radnych

      |--- Program najbliższej sesji Rady Powiatu Drawskiego 2018 - 2023

      |--- Harmonogram dyżurów Przewodniczących Rady Powiatu Drawskiego

      |--- Protokoły z sesji Rady Powiatu Drawskiego

            |--- Kadencja 2018-2023

            |--- Kadencja 2014-2018

            |--- Kadencja 2010 - 2014

            |--- Kadencja 2006 - 2010

            |--- Kadencja 2002 - 2006

      |--- Uchwały Rady Powiatu Drawskiego

            |--- Załączniki do uchwał do wglądu w Biurze Rady Powiatu!!!

            |--- Kadencja 2018-2023

            |--- Kadencja 2014-2018

            |--- Kadencja 2010- 2014

            |--- Kadencja 2006 - 2010

            |--- Kadencja 2002 - 2006

                  |--- Uchwały 2004 - 2006 r.

                  |--- Uchwały 2002 - 2003 r.

      |--- Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu

            |--- Kadencja 2018-2023

                  |--- Komisja Rewizyjna

                  |--- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

                  |--- Komisja Budżetu, Gospodarki i Rozwoju

                  |--- Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego

                  |--- Komisja Oświaty

      |--- Komisje Rady Powiatu - składy osobowe w kadencji 2018-2023

      |--- Kontrole Komisji Rewizyjnej

            |--- Kontrole w 2022 r.

            |--- Kontrole w 2021 r.

            |--- Kontrole w 2019 r.

            |--- Kontrole w 2018 r.

            |--- Kontrole w 2017 r.

            |--- Kontrole w 2016 r.

            |--- Kontrole w 2015 r.

            |--- Kontrole w 2014 r.

            |--- Kontrole w 2013 r.

            |--- Kontrole w 2012 r.

            |--- Kontrole w 2011 r.

            |--- Kontrole w 2010 r.

            |--- Kontrole w 2009 r.

            |--- Kontrole w 2008 r.

            |--- Kontrole w 2007 r.

            |--- Kontrole w 2006 r.

            |--- Kontrole w 2005 r.

      |--- Plany Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 2018-2023

      |--- Plany Pracy Komisji Rady Powiatu Drawskiego 2018-2023

            |--- Plany pracy Komisji na rok 2020

            |--- Plany pracy Komisji na rok 2019

      |--- Plany Pracy Rady Powiatu 2018-2023

      |--- Wybory do Rady Powiatu Drawskiego

      |--- REJESTRY prowadzone w Biurze Rady- do wglądu w Biurze Rady

      |--- Nadawanie tytułu "Zasłużony dla Powiatu Drawskiego"

|--- Zarząd Powiatu Drawskiego

      |--- Działalność

            |--- uchwały Zarządu Powiatu Drawskiego VI kadencja

            |--- Uchwały Zarządu Powiatu Drawskiego

                  |--- kadencja 2014 - 2018

                  |--- Kadencja 2010 - 2014

                        |--- uchwały 2014

                        |--- uchwały 2013

                        |--- uchwały 2012

                        |--- Uchwały 2011

                        |--- Uchwały 2010

                  |--- Kadencja 2006 - 2010

                        |--- Uchwały 2009

                        |--- Uchwały 2008

                        |--- Uchwały 2007

                        |--- Uchwały 2006

                  |--- Uchwały 2005

            |--- Sprawozdania z prac Zarządu Powiatu

                  |--- sprawozdania VI kadencja

                  |--- sprawozdania 2015 - V kadencja

                  |--- sprawozdanie 2014

                  |--- sprawozdania 2013

                  |--- sprawozdania 2012

                  |--- Sprawozdania 2011

                  |--- Sprawozdania 2010

                  |--- Sprawozdania 2009

                  |--- Sprawozdania 2008

                  |--- Sprawozdania 2007

                  |--- Sprawozdania 2006

                  |--- Sprawozdania 2005

      |--- Program prac

            |--- programy Zarządu VI kadencja

            |--- Program najbliższego posiedzenia Zarządu Powiatu

                  |--- programy V kadencja

                  |--- Programy 2014r.

            |--- Programy poprzednich posiedzeń Zarządu Powiatu

                  |--- programy 2014

                  |--- Programy 2013r.

                  |--- Programy 2012r.

                  |--- Programy 2011

                  |--- Programy 2010

                  |--- Programy 2009

                  |--- Programy 2008

                  |--- Programy 2007

                  |--- Programy 2006

                  |--- Programy 2005

|--- Budżet

      |--- Budżet

      |--- Wykonanie budżetu

      |--- Sprawozdania budżetowe

            |--- Sprawozdania budżetowa za IV kwartał 2015

            |--- Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2015

            |--- Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2015

            |--- Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2015

            |--- Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2014

            |--- Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2014

            |--- Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2014

            |--- Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2014

            |--- Sprawozdania budżetowe za 4 kwartały 2013

            |--- Sprawozdania budżetowe za 3 kwartał 2013

            |--- Sprawozdania budżetowe za 2 kwartał 2013

            |--- Sprawozdania budżetowe za 1 kwartał 2013

            |--- Sprawozdania budżetowe za 4 kwartały 2012

            |--- Sprawozdania budżetowe za 3 kwartały 2012

            |--- Sprawozdania budżetowe za 2 kwartały 2011

            |--- Sprawozdania budżetowe za 1 kwartał 2011

            |--- Sprawozdania budżetowe za 3 kwartały 2011

            |--- Sprawozdania budżetowe za 4 kwartały 2011

            |--- Sprawozdania budżetowe za 1 kwartał 2012

            |--- Sprawozdania budżetowe za 2 kwartały 2012

      |--- Uchwały RIO

            |--- 2018

            |--- 2017

            |--- 2016

            |--- 2015

            |--- 2014

            |--- 2013

            |--- 2012

            |--- 2011

      |--- Kontrole

            |--- Uchwała Nr. CL/543/Z/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 31 grudnia 2010 r.

            |--- Uchwała Nr. CL/542/Z/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 31 grudnia 2010 r.

            |--- Uchwała Nr. CL/541/Z/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 31 grudnia 2010 r.

      |--- INFORMACJE

      |--- Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Drawskiego

|--- Podstawy prawne

      |--- Podstawy prawne

|--- Statut Powiatu

      |--- Statut Powiatu tekst jednolity

|--- Zadania Powiatu

      |--- Zadania Powiatu

|--- Organy Powiatu

      |--- Zarząd Powiatu Drawskiego

      |--- Rada Powiatu Drawskiego

            |--- Komisje Rady Powiatu

                  |--- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

                  |--- Komisja Rewizyjna Rady Powiatu

                  |--- Komisja Budżetu, Gospodarki i Rozwoju Rady Powiatu

                  |--- Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu

                  |--- Komisja Oświaty Rady Powiatu

|--- Plany, Programy, Informacje

      |--- Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Drawskiego za lata 2015-2016

      |--- Sprawozdania

      |--- Program współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarzadowymi

      |--- Plan Rozwoju Lokalnego

|--- Zaświadczenia

|--- Koordynator ds. dostępności

|--- Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

|--- Raport o stanie Powiatu Drawskiego za 2018 rok

|--- Raport o stanie Powiatu Drawskiego za 2019 rok

|--- Raport o stanie Powiatu Drawskiego za 2020 rok

Zbiór Aktów Prawnych


|--- Dzienniki Ustaw

|--- Monitory Polskie

|--- Dzienniki Urzędowe Województwa Zachodniopomorskiego

|--- Uchwały Rady Powiatu

|--- Orzeczenia

|--- Prawo miejscowe

Jednostki Organizacyjne Powiatu Drawskiego


|--- Pozostałe jednostki

      |--- Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy - Ośrodek Rehabilitacyjno-Kulturalny w Drawsku Pomorskim

      |--- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Drawsku Pomorskim

      |--- Powiatowy Urząd Pracy

      |--- Zarząd Dróg Powiatowych

      |--- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

      |--- Dom Pomocy Społecznej w Darskowie

|--- Jednostki oświatowe

Organizacje pozarządowe


|--- Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

      |---

|--- Oferty COVID-19

|--- Otwarte konkursy ofert

      |--- Otwarte konkursy Ofert

            |--- Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu drawskiego w 2022 r.

            |--- Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Drawskiego w 2021 r.

            |--- Informacja dotycząca otwartych konkursów ofert na rok 2020

            |--- Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2020

            |--- Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Drawskiego w 2020 r.

            |--- Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Drawskiego w 2020 r.

            |--- Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa na terenie Powiatu Drawskiego w 2019 r.

            |--- Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa na terenie Powiatu Drawskiego w 2019 r.

            |--- Otwarte konkursy ofert - 2018

            |--- Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r. oraz protokół Komisji Konkursowej

            |--- Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.

                  |--- Uchwała Nr 410/2017 Zarządu Powiatu Drawskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r

            |--- Otwarte konkursy ofert - 2017

            |--- Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.

                  |--- Uchwała Nr 240/2016 Zarządu Powiatu Drawskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r.

            |--- Otwarte konkursy ofert - 2016

            |--- Otwarte konkursy ofert - 2015

                  |--- Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r.

            |--- Otwarte konkursy ofert - 2014

            |--- Otwarte konkursy ofert - 2013

            |--- Otwarte konkursy ofert - 2012

            |--- Otwarte konkursy ofert - 2011

            |--- Otwarte konkursy ofert - 2010

|--- Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

      |--- Oferta uproszczona Stowarzyszenia Wiosek Kaliskich z Kalisza Pomorskiego o wsparcie realizacji zadania pn. Trzeci Maja obchodzimy Święto Narodowe

      |--- Oferta uproszczona Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów ze Złocieńca o wsparcie realizacji zadania pn. ?Spotkanie opłatkowe dla emerytów i osób niepełnosprawnych"

|--- Program współpracy

      |--- Roczny program współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

|--- Zestawienie dotacji

|--- Konsultacje programu

|--- Sprawozdanie Programu Współpracy

|--- Informacje

      |--- Stowarzyszenia rejestrowe

      |--- Stowarzyszenia Zwykłe

|--- Aktualne wzory druków

Zgłoszenia budów


|--- Domy jednorodzinne

|--- Stacje transformatorowe

|--- Sieci

|--- Zewnętrzne i wewnętrzne instalacje gazowe

Biuro rzeczy znalezionych


|--- Biuro rzeczy znalezionych

Wybory


|--- Obwieszczenie Wojewody w spr. liczby Radnych

|--- Obwieszczenie o okręgach wyborczych

|--- Wyniki wyborów do Rady Powiatu

|--- Informacja o składzie PKW w Drawsku Pomorskim

|--- Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej

|--- Zarządzenie Wojewody w sprawie ustalenia liczby radnych

|--- Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydataów do rady powiatu drawskiego

|--- Terminy dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Drawsku Pom. w związku z przyjmowaniem list kandydató

|--- Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Drawsku Pomorskim

|--- Postanowienie Komisarza Wyborczego w spr. uzupełnienia składu PKW w Drawsku Pomorskim

Ochrona Danych Osobowych


|--- Inspektor Ochrony Danych

|--- RODO

      |--- Klauzula_Milczące załatwienie sprawy

|--- Monitoring

Nieodpłatna pomoc prawna


|--- Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna?

|--- Zarządzenie w sprawie usytuowania punktów

|--- Prezentacja

      |--- Biuletyn 1

|--- Przyjęcia interesantów

|--- Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa oraz edukacja prawna

      |--- LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

      |--- Edukacja prawna

            |--- Artykuły Edukacyjne

|--- Karty informacyjne poradnictwa

Instalacje wytwarzające pole elektromagnetyczne


|--- Instalacje wytwarzające pole elektromagnetyczne

      |--- Zgłoszenie instalacji wytwarzające pole elektromagnetyczne

      |---

Petycje do Rady Powiatu


|--- 2015

|--- 2016

|--- 2017

|--- 2018

|--- 2019

|--- 2020

|--- Sprawozdania z rozpatrzonych petycji

Petycje do Zarządu Powiatu


|--- 2019

      |--- Petycja 15.10.2019r. - dot. płatności bezgotówkowych